REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tulibuzi.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego TuliBuzi jest firma S-NET Wojciech Świadkowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok, e-mail: biuro@tulibuzi.pl , tel. 0048 501397268, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Białegostoku, NIP: 542-217-72-84, REGON: 051986932, zwana dalej "Sklepem".
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów znajdujących się na stronie internetowej www.tulibuzi.pl
 3. Nabywcą towarów może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej "Kupującym".
 4. Kupujący, składając zamówienie, przystępuje do zawarcia umowy kupna - sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 5. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich.
 6. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Do ceny towaru należy doliczyć koszt wysyłki.
 7. Cena podana w opisie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego jest ceną obowiązująca dla obu stron.
 8. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien zalogować się (założyć konto podając niezbędne dane) w Sklepie www.tulibuzi.pl.
 2. Kolejnym krokiem jest wypełnienie prawidłowo farmularza zamówienia przez Kupującego.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o jego przyjęciu.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Kupującego, pełnej wpłaty (tj. ceny produktu wraz z kosztami przesyłki) poprzez serwis płatności on-line PayPal lub na wskazany przez Sklep rachunek bankowy, w terminie 3 dni od daty zakupu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku niedostępności towaru.

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma do wyboru dokonania płatności poprzez serwis płatności on-line PayPal lub na wskazany przez Sklep rachunek bankowy
 2. Jeżeli Kupujący wybrał w formulazru zamówienia płatność "przelew bankowy", wówczas dokonuje wpłaty na wskazany przez Sklep rachunek bankowy

NR RACHUNKU: 30 2490 0005 0000 4500 7105 3211

S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok

REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep realizuje zamówienie w terminie od 1 do 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty Kupującego.
 2. W przypadku zamówienia indywidualnego, termin jego realizacji ustalany jest odrębnie.
 3. Wysyłka zamówienia odbywa się poprzez firmę kurierską na terenie Polski.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.

Koszt przesyłki kurierskej do 5kg – 15 zł

W przypadku zamówienia powyżej 300 zł - wysyłka kurierem gratis.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu przez Kupującego.
 2. Odstąpienie od umowy może być złożone w formie pisemnej i przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail biuro@tulibuzi.pl lub na adres Sklepu - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok.
 3. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, zwraca towar - do Sklepu na adres - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok . Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sklep zwróci niezwłocznie zapłaconą kwotę Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy czym zwrot zapłaconej kwoty może zostać wstrzymany do czasu otrzymania produktu.
 5. Sklep zwróci zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".
 8. Zwrotowi nie podlegają Produkty szyte przez Sklep na zamówienia indywidualne np. szyte z tkanin wybranych przez Klienta, zamówienia produktów o niestandardowych wymiarach.

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji produktu niezgodnego z umową.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres Sklepu - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail biuro@tulibuzi.pl.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Kupujący zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie produktu na koszt Sklepu na adres - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok.
 6. Kupujący powinien odesłać produkt wraz z dowodem zakupu.
 7. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Kupującego.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep naprawi lub wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzonej reklamacji na korzyść Kupującego, Sklep ponosi koszty dostaw.
 10. Reklamacji nie podlegają: różnice w wyglądzie towarów (np. kolor) wynikające z ustawień parametrów monitora Kupującego, a także naturalne zużywanie się produktów i uszkodzenia mechaniczne powstałe w procesie użytkowania.

DANE OSOBOWE

 1. Rejestrując się w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą, Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści i zdjęcia zawarte w Sklepie, w myśl Kodeksu Cywilnego, stanowią własność intelektualną właścieciela Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej właściciela jest zabronione.
 2. Wszelkie spory dotyczące umowy kupna – sprzedaży, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć